Croeso

Croeso i wefan y Crynwyr Cymru. Credwn fod rhywbeth sanctaidd ynom i gyd.

Dewch i ddarganfod mwy am bwy yw Crynwyr Cymru, sut ‘rydym yn addoli ac yn byw ein bywydau, a sut y gallwch chithau ymweld neu ymuno â ni.

 

Welcome to the Quakers in Wales website. We believe that there is something of God in everyone. Explore our website to discover more about Quakers in Wales – who we are, how we worshop and live our lives, and how to find a Quaker Meeting near to you.

To explore this website in English please click on the button below:

Amdanon Ni

Crynwyr Cymru yw’r sefydliad sydd yn tynnu Crynwyr sy’n byw yng Nghymru at ei gilydd. Mae’n gweithio gyda’r 4 cyfarfod rhanbarthol yng Nghymru a’r Gororau Deheuol. Mae fel rheol yn ymgynnull dair gwaith y flwyddyn i addoli ac i gynllunio’r gwaith. 

Dod o hyd i Gwrdd

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod Crynwyr, byddem yn argymell i chi gysylltu â’r cyfarfod sydd yn fwyaf lleol i chi yn gyntaf. Er mwyn darganfod ble mae eich cyfarfod agosaf, cliciwch ar y rhanbarth berthnasol ar y tudalen isod.

Beth mae’r Crynwyr yn ei ddweud:

  • Mae rhywbeth sanctaidd ynddom ni i gyd.
  • Mae pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw.
  • Mae crefydd yn ymwneud â bywyd yn ei gyfanrwydd.
  • Mewn tawelwch down o hyd i ymdeimlad dyfnach o bresenoldeb Duw.
  • Mae gwir grefydd yn arwain at barchu’r ddaear a’r holl fywyd sydd arni.
  • Mae pob unigolyn yn unigryw, yn werthfawr ac yn blentyn i Dduw.

Amdanon Ni

Down ynghyd i helpu’n gilydd i fod yn agored i’r ysbryd. Mae yna hen hanes i’r Crynwyr yng Nghymru a chroesawn bawb sy’n chwilio am fyd ble gall pawb ddilyn yr ysbryd a byw’n heddychlon. Ceisiwn gymdeithas deg sy’n cydnabod gwerth pob person.

Hanes y Crynwyr yng Nghymru

Cychwynodd yr hyn a adnabyddir fel Crynwriaeth yn ystod y dyddiau tywyll a thresigar tua diwedd rhyfeloedd cartref y 1640au. Roedd y wlad mewn helbul yn sgil digwyddiadau’r cyfnod, megis dienyddio’r Brenin Siarl 1af yn 1649. Roedd dadleuon lu am yr angen i’r eglwys ddiwygio; am natur a dulliau’r llywodraeth; am yr anghyfartaledd mewn cyfoeth a grym, ac am yr angen am fwy o gyfiawnder cymdeithasol. 

Newyddion Diweddaraf

Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Adroddiad gan Medi James, Cyfarfod Aberyswyth Rydym yn dal i gyfarfod ‘ar lein’ a gwych o beth yw hynny ein bod â ffasiwn dechnoleg i’n cadw mewn cysylltiad â’n gilydd. Roeddem yn griw o 28 am ran fwyaf o’r dydd tan 3 o’r gloch. Roedd y toriadau am baned a chinio i’w...

‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

Chwaer weithgaredd i'r gweithdy 'Un gwraidd o dan y canghennau' ar addoli mewn mwy nag un iaith, er nad yw'n hanfodol mynychu;r ddau i gael budd ohonynt. Cyfle i ddysgu ychydig am hanes ein hiaith a sut i ynganu Cymraeg drwy gyfrwng cerddi a chaneuon mewn ffordd...