Tawelwch

Adnabyddir Crynwriaeth yn aml fel ‘y ffordd dawel’. Mae hyn am ein bod yn eistedd mewn tawelwch yn ein cyfarfodydd addoli. Does neb yn pregethu nac yn arwain ein cyfarfodydd, a chyfeiriwn at ein gilydd fel Cyfeillion er mwyn creu naws llai ffurfiol, a dangos ein bod i gyd yn gydradd â’n gilydd. Drwy ymgynnull mewn tawelwch, rydym yn helpu ein gilydd i fod yn agored i’r ysbryd, neu’r goleuni, sydd y tu mewn i bob un ohonom. Er nad oes neb yn pregethu, bydd unigolyn weithiau yn siarad, os y bydd ysbryd y cyfarfod yn eu tywys i wneud hynny.

Gwyliwch y fideos isod i glywed mwy am brofiad uniongyrchol rhai Crynwyr yng Nghymru o’r ‘ffordd dawel’.

Simon Woodward

Catherine James

Dafydd Jones

Frances Voelcker

Jane Harries