‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

Chwaer weithgaredd i’r gweithdy ‘Un gwraidd o dan y canghennau’ ar addoli mewn mwy nag un iaith, er nad yw’n hanfodol mynychu;r ddau i gael budd ohonynt. Cyfle i ddysgu ychydig am hanes ein hiaith a sut i ynganu Cymraeg drwy gyfrwng cerddi a...
Penwythnos Preswyl

Penwythnos Preswyl

Yn dilyn blwyddyn a hanner heriol i bawb, rydym yn mawr obeithio y cawn ddod at ein gilydd ar gyfer Penwythnos Preswyl y Cyfeillion yng Nghymru ym Mhlas Tan y Bwlch, ger Dolgellau, ar benwythnos Hydref 22ain-24ain, 2021.  Plis darllennwch y manylion isod a...