Byw ein ffydd

Yn wahanol i nifer o grefyddau, does gan y Crynwyr ddim set o gredoau penodol, ond yn hytrach cyfeiriwn at ein tystiolaethau, sef ein canllaw ar sut i fyw ein bywydau sy’n deillio o’n cysylltiad dwfn gyda’r ysbryd neu’r goleuni mewnol. Mae plethu’n crefydd yn rhan o wead dyddiol ein bywydau wedi golygu fod Crynwyr dros y canrifoedd wedi ymgyrchu’n ddi-dor dros hawliau eraill a thros ddyfodol ein planed.

 

Ein prif dystiolaethau yw:

Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy am ein tystiolaethau, ac i ddarllen mwy am sut mae rhai Crynwyr yng Nghymru yn byw eu ffydd.