Gwirionedd ac Uniondeb

Mae Crynwyr yn ceisio byw yn ôl y gwirionedd dyfnaf rydyn ni’n ei ddirnad, ac rydyn ni’n ymgysylltu â’r gwirionedd hwn yn ystod llonyddwch ein haddoliad. Ceisiwn fynegi y gwirionedd bob amser, a chyda pawb y down ar eu traws, gan gynnwys gyda phobl sydd mewn safleoedd pwerus yn ein cymunedau a’n byd. Wrth i ni ein hunain geisio byw ein bywydau gyda gwirionedd ac uniondeb, disgwyliwn i’r un gwerthoedd fod yn amlwg ymysg arweinwyr ein cymdeithas.

Os hoffech chi ddysgu mwy am sut mae Crynwyr yn byw eu ffydd, mae’r podlediad Quaker Talks ar gael i glywed mwy am y ffordd mae Crynwyr yn meddwl am, ac yn gweithredu dros, amryw o faterion o bwys – e.e. militariaeth, mewnfudo, Israel a Phalesteina, Duw, rhiantu a a llawer mwy…