Cyfarfod CCQW Mehefin 2024 – CCQW Meeting June 2024

Bydd Cyfarfod nesaf Crynwyr Cymru – Quakers in Wales yn cael ei gynnal ar Mehefin 22ain, 2024 yn St Paul’s Methodist Centre, Queens Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NN o 11.00yb tan 16.00yp. Mae croeso cynnes i bawb. The next meeting of Crynwyr Cymru...

Adroddiad Cyfarfod CCQW – Hydref 2023 (Saesneg)

Sue Shreeve – Co-Clerk Mid Wales Area Meeting writes: Thirty-four Friends from all corners of Wales, representing our four Area meetings, joined this meeting by Zoom, at which we welcomed Carina Mundle-Garratt as the new Coordinator to her first meeting of CCQW....
Yr Oedfa – Radio Cymru

Yr Oedfa – Radio Cymru

Medi James o Gyfarfod Crynwyr Aberystwyth a fu’n arwain yr Oedfa ar Radio Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 2il, 2023. Mae modd gwrandol nol ar y rhaglen am 30 diwrnod drwy glicio ar y ddolen isod. Diolch Medi am greu ac arwain gwasanaeth gwerth chweil sydd yn rhoi...