Cyfarfod Crynwyr Cymru

Cyfarfod y Crynwyr yng Nghymru, a adnabyddir hefyd fel Crynwyr Cymru, yw’r sefydliad sydd yn tynnu Crynwyr sy’n byw yng Nghymru at ei gilydd. Mae’n gweithio gyda’r 4 cyfarfod rhanbarthol yng Nghymru a’r Gororau Deheuol. Mae fel rheol yn ymgynnull dair gwaith y flwyddyn i addoli ac i gynllunio’r gwaith. 

Mae gan Gyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru gyfrifoldebau ar ran ‘Britain Yearly Meeting’, i gynrychioli a hyrwyddo bywyd a thystiolaeth y Crynwyr yng Nghymru. Mae’r cyfrifoldebau yma’n cynnwys apwyntio cyfeillion i wasanaethu ar Bwyllgorau a Grwpiau megis Cytûn; cyfathrebu gyda’r Senedd a’r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru, yn ogystal â chynnal perthnasau gyda chyrff cyhoeddus ac elusennau eraill yng Nghymru, yn enwedig cyrff sydd â diddordeb mewn cyfiawnder cymdeithasol, heddwch a gwaith rhyngffydd. Mae hefyd yn cynrychioli’r Crynwyr yng Nghymru yn ‘Britain Yearly Meeting’ pan fo angen. 

Mae Crynwyr Cymru yn gweithredu’n ddwyieithog, ac yn darparu dogfennau’n ddwyieithog fel rheol, yn ogystal â threfnu cyfieithu ar y pryd yn y cyfarfodydd.

Laura Karadog yw Swyddog Gweinyddol y Crynwyr yng Nghymru. Gallwch gysylltu gyda Laura ar y ffôn neu drwy ebost. Mae hi’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

crynwyrcymru@gmail.com

07591 570201