Gogledd Cymru

Cyfarfod Rhanbarthol Gogledd Cymru – Cyfarfodydd Crynwyr

Bangor

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UR

Cyfarfod: Dydd Sul 10.30am & Dydd Mawrth 1.00 – 1.45pm

Cyfarfod Plant: 3ydd Sul y mis 

Cyswllt: 01248 – 602 156

Cyswllt llogi’r Tŷ Cwrdd: 07541 563 263 & lettings@bangorquakers.org.uk

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dolen glyw / dim parcio

Gwefan: http://www.bangorquakers.org.uk

Bae Colwyn

Canolfan Gymunedol Y Fron, Ffordd Bugail, Colwyn Bay, LL29 8TN 

Cyfarfod: Dydd Sul 10.30am

Cyfarfod Plant: oes (ond plis ffoniwch ymlaen llaw)

Cyswllt: 01492- 592 282

 

Caergybi

The Oratory, Eglwys Santes Fair (ond plis ffoniwch ymlaen llaw i sicrhau’r wybodaeth gyfredol am amseroedd a lleoliadau cwrdd) 

Cyfarfod: 2il & 4ydd Dydd Sul bob mis, 10.30am

Cyfarfod Plant: oes (ond plis ffoniwch ymlaen llaw)

Cyswllt: 01407 – 810 742

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dolen glyw / parcio

 

Llangollen

Neuadd Goffa, Stryd y Farchnad, Llangollen, LL20 8PS

Cyfarfod: 1af, 3ydd & 5ed Sul 10am

Cyfarfod Plant: oes (ond plis ffoniwch ymlaen llaw)

Cyswllt: 07734 534 320 & mike_clark208@hotmail.com

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dim dolen glyw / parcio

 Yr Wyddgrug

Neuadd Grosvener, Stryd Grosvener, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Cyfarfod: 1af, 3ydd & 5ed Sul, 10.30am

Cyfarfod Plant: n/a

Cyswllt: 01352 – 810 574

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dolen glyw / parcio

Croesoswallt

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd y Dderwen, Croesoswallt, SY11 1LJ

Cyfarfod: Dydd Sul 10.30am

Cyfarfod Plant: oes (ond plis ffoniwch ymlaen llaw) 

Cyswllt: 01691 – 661 793

Cyswllt llogi’r Tŷ Cwrdd: 01691 – 772 876

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dolen glyw / parcio 

Porthmadog

Y Ganolfan Gymunedol, Porthmadog, LL49 9LU (ger yr harbour)

Cyfarfod: 2il & 4ydd Sul bob mis, 10.30 am

Cyfarfod Plant: n/a

Cyswllt: 07979 207 864

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dim dolen glyw / parcio

Pwllheli a’r Bala 

Cyfarfodydd i Addoli: i gyd yn Gymraeg 

Ffoniwch y Clerc, Rhian Parry, i gadarnhau’r trefniadau. 

Cwrdd ym Mhwlleli yn unig ar hyn o bryd. 

Cyfarfod: Sul cyntaf o’r mis 2.00 pm;

4ydd Nos Iau o’r mis 7.30 pm (30mun o addoli gyda thrafodaeth yn Gymraeg i ddilyn)

Gwefanau: http://www.crynwyrpwllheli.org/

https://huwnant.wixsite.com/crynwyrpwllheli/llwybrau

Wrecsam

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Ffordd Holt, Wrecsam, LL13 8HN

Cyfarfod: Dydd Sul 10.30 am

Cyfarfod Plant: oes ar y 4ydd Sul; ar adegau eraill plis ffoniwch ymlaen llaw

Cyswllt: 01978 – 359 806

Hygyrchedd: cadair olwyn / toilet / dolen glyw / parcio

Rhuthun

The Parish Rooms, tu ôl i Eglwys San Pedr, Ffordd yr Ysgol, Rhuthun, LL15 1AA

Cyfarfod: 2il & 4ydd Sul 10.30 am

Cyfarfoe Plant: n/a

Cyswllt: 01824 – 705 592

Hygyrchedd: cadair olwyn / dim parcio gerllaw