Cyfarfod CCQW Mehefin 2024 – CCQW Meeting June 2024

Bydd Cyfarfod nesaf Crynwyr Cymru – Quakers in Wales yn cael ei gynnal ar Mehefin 22ain, 2024 yn St Paul’s Methodist Centre, Queens Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NN o 11.00yb tan 16.00yp. Mae croeso cynnes i bawb. The next meeting of Crynwyr Cymru...

Adroddiad Cyfarfod CCQW – Hydref 2023 (Saesneg)

Sue Shreeve – Co-Clerk Mid Wales Area Meeting writes: Thirty-four Friends from all corners of Wales, representing our four Area meetings, joined this meeting by Zoom, at which we welcomed Carina Mundle-Garratt as the new Coordinator to her first meeting of CCQW....
Yr Oedfa – Radio Cymru

Yr Oedfa – Radio Cymru

Medi James o Gyfarfod Crynwyr Aberystwyth a fu’n arwain yr Oedfa ar Radio Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 2il, 2023. Mae modd gwrandol nol ar y rhaglen am 30 diwrnod drwy glicio ar y ddolen isod. Diolch Medi am greu ac arwain gwasanaeth gwerth chweil sydd yn rhoi...
Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr yn Euston, Llundain, rhwng Ebrill 28ain a Mai 1af eleni. Roedd hi’n benwythnos braf a heulog ym Mhrifddinas Lloegr, a braf oedd cweld cymaint o gyfeillion yn cwrdd wyneb yn wyneb eleni, yn...
Eglwysi’n Cyfrif Natur – A Rocha UK

Eglwysi’n Cyfrif Natur – A Rocha UK

Mae’r elusen A Rocha UK yn elusen Gristnogol sydd yn gweithio i warchod ac adfer y byd naturiol, a helpu Cristnogion ac eglwysi yn y Deyrnas Unedig i wneud hynny hefyd. Fel rhan o’r gwaith, eleni cynhelir wythnos   ‘Eglwysi’n Cyfrif...
‘Woodbrooke Places’ yn dod i Gymru!

‘Woodbrooke Places’ yn dod i Gymru!

Nod cynllun newydd Woodbrooke – Woodbrooke Places – yw ceisio dod â’r profiad o fynychu cyrsiau wyneb yn wyneb yn agosach at Gyfeillion ledled Cymru a gweddill Prydain. Fel rhan o’r cynllun arloesol yma, cynhelir 5 cwrs undydd hynod o ddifyr...
SGWRS

SGWRS

Mae sesiynau Sgwrs ar Zoom yn gyfle i Grynwyr a mynychwyr i ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol. Yma, mae Medi James, arweinydd y sesiynau o Gyfarfod Aberystwyth, yn trafod hanes Sgwrs ac yn egluro sut y gallwch chi ymuno! Cychwynwyd sesiynau...
Gyda’n Gilydd – Cyfathrebu’n well!

Gyda’n Gilydd – Cyfathrebu’n well!

Sefydlwyd Pwyllgor ‘Gyda’n Gilydd’ Crynwyr Cymru yn ystod 2022, gyda’r nod o wella cyfathrebu ymysg Crynwyr, yn ogystal â ffurfio perthnasau cadarnhaol a chydweithredol gydag unigolion a mudiadau eraill sydd yn rhannu ein gwerthoedd a’n daliadau. I...