Cyfarfod Crynwyr Cymru, 25.2.23 ar Zoom

Adroddiad gan David Harries, Cyfarfod Penybont ar Ogwr. Diolch, David, am rannu dy argraffiadau gyda ni. Mae cofnodion llawn y cyfarfod i’w gweld yma. Present were about 29 Friends. The morning business was dispatched pretty speedily, with plenty of time to...
Crynwyr, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Crynwyr, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Trafodaeth arbennig ar Zoom, Chwefror 17eg, 7pm Edwina Peart, BYM Mae Edwina Peart yn gweithio fel Cydlynydd Amrywiaeth a Chynwysoldeb i’r Crynwyr ym Mhrydain. Byddwn yn cael y fraint o rannu cwmni Edwina yng nghyfarfod busnes nesaf Crynwyr Cymru (CCQW) ar...
Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Adroddiad gan Medi James, Cyfarfod Aberyswyth Rydym yn dal i gyfarfod ‘ar lein’ a gwych o beth yw hynny ein bod â ffasiwn dechnoleg i’n cadw mewn cysylltiad â’n gilydd. Roeddem yn griw o 28 am ran fwyaf o’r dydd tan 3 o’r gloch. Roedd y toriadau am baned a chinio i’w...
‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

Chwaer weithgaredd i’r gweithdy ‘Un gwraidd o dan y canghennau’ ar addoli mewn mwy nag un iaith, er nad yw’n hanfodol mynychu;r ddau i gael budd ohonynt. Cyfle i ddysgu ychydig am hanes ein hiaith a sut i ynganu Cymraeg drwy gyfrwng cerddi a...
Penwythnos Preswyl

Penwythnos Preswyl

Yn dilyn blwyddyn a hanner heriol i bawb, rydym yn mawr obeithio y cawn ddod at ein gilydd ar gyfer Penwythnos Preswyl y Cyfeillion yng Nghymru ym Mhlas Tan y Bwlch, ger Dolgellau, ar benwythnos Hydref 22ain-24ain, 2021.  Plis darllennwch y manylion isod a...