Addysg Heddwch yng Nghanolbarth Cymru

Addysg Heddwch yng Nghanolbarth Cymru

Mae Jane Powell a Medi James wedi ail gychwyn cynnal sesiynau Addysg Heddwch ar ôl toriad Covid. Maent wedi bod gyda disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Plascrug, Aberystwyth. Fe welir nhw yn y llun yn cymryd rhan yn stori’r chwant am ‘Maltesers’ ac yn gorfod datrys anghydfod...

Cyfarfod Crynwyr Cymru, 25.2.23 ar Zoom

Adroddiad gan David Harries, Cyfarfod Penybont ar Ogwr. Diolch, David, am rannu dy argraffiadau gyda ni. Mae cofnodion llawn y cyfarfod i’w gweld yma. Present were about 29 Friends. The morning business was dispatched pretty speedily, with plenty of time to...
Crynwyr, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Crynwyr, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

Trafodaeth arbennig ar Zoom, Chwefror 17eg, 7pm Edwina Peart, BYM Mae Edwina Peart yn gweithio fel Cydlynydd Amrywiaeth a Chynwysoldeb i’r Crynwyr ym Mhrydain. Byddwn yn cael y fraint o rannu cwmni Edwina yng nghyfarfod busnes nesaf Crynwyr Cymru (CCQW) ar...
Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Cyfarfod Crynwyr Cymru, 22.10.22

Adroddiad gan Medi James, Cyfarfod Aberyswyth Rydym yn dal i gyfarfod ‘ar lein’ a gwych o beth yw hynny ein bod â ffasiwn dechnoleg i’n cadw mewn cysylltiad â’n gilydd. Roeddem yn griw o 28 am ran fwyaf o’r dydd tan 3 o’r gloch. Roedd y toriadau am baned a chinio i’w...
‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

‘The Welsh lingo: learn to say read sing in 60mins’

Chwaer weithgaredd i’r gweithdy ‘Un gwraidd o dan y canghennau’ ar addoli mewn mwy nag un iaith, er nad yw’n hanfodol mynychu;r ddau i gael budd ohonynt. Cyfle i ddysgu ychydig am hanes ein hiaith a sut i ynganu Cymraeg drwy gyfrwng cerddi a...
Penwythnos Preswyl

Penwythnos Preswyl

Yn dilyn blwyddyn a hanner heriol i bawb, rydym yn mawr obeithio y cawn ddod at ein gilydd ar gyfer Penwythnos Preswyl y Cyfeillion yng Nghymru ym Mhlas Tan y Bwlch, ger Dolgellau, ar benwythnos Hydref 22ain-24ain, 2021.  Plis darllennwch y manylion isod a...