Yn dilyn blwyddyn a hanner heriol i bawb, rydym yn mawr obeithio y cawn ddod at ein gilydd ar gyfer Penwythnos Preswyl y Cyfeillion yng Nghymru ym Mhlas Tan y Bwlch, ger Dolgellau, ar benwythnos Hydref 22ain-24ain, 2021. 

Plis darllennwch y manylion isod a chysylltwch â Frances Voelcker – francesvoelcker@gmail.com i fynegi diddordeb cyn Gorffennaf 2il. Diolch Gyfeillion!