Chwaer weithgaredd i’r gweithdy ‘Un gwraidd o dan y canghennau’ ar addoli mewn mwy nag un iaith, er nad yw’n hanfodol mynychu;r ddau i gael budd ohonynt. Cyfle i ddysgu ychydig am hanes ein hiaith a sut i ynganu Cymraeg drwy gyfrwng cerddi a chaneuon mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol.

Ar gyfer mynychu unrhywun o’r gweithdai, mae’n hanfodol cofrestru arlein cyn Gorffennaf 19 (Mehefin 27 ar gyfer y rhaglen plant & phobl ifanc) –