Gweithdy yn seiliedig ar brofiad Crynwyr yng Nghymru ar addoli mewn cyd-destun dwyieithog. Ein gobaith yw y bydd hyn yn cychwyn sgwrs ehangach ymysg Crynwyr ym Mhrydain, a thu hwnt, ar bwysigrwydd parchu a gwerthfawrogi pwysigrwydd ieithoedd mewn cyd-destun ysbrydol.