Gweithdy i rannu eich barn ar sut y dylid datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer yr addasiad newydd o Llfr Disgyblaeth y Crynwyr.