Cyfarfodydd Cymraeg

Mae ‘Crynwyr Cymraeg’ yn gyfle i gysywlltu siaradwyr a dysgwyr Cymraeg gyda’i gilydd, o bedwar ban byd. Mae’r grŵp yn cwrdd dros Zoom, gan rannu distawrwydd, ac yn aml ymateb i gerdd, ddelwedd neu hanes sydd wedi ei rannu ar y sgrin. Mae croeso cynnes i bawb, boed nhw’n gyfeillion eisoes neu’n ystyried mynychu am y tro cyntaf.

Darllennwch fwy am y Crynwyr Cymraeg ar eu gwefan yma.