Cyfarfod CCQW Mehefin 2024 – CCQW Meeting June 2024

Bydd Cyfarfod nesaf Crynwyr Cymru – Quakers in Wales yn cael ei gynnal ar Mehefin 22ain, 2024 yn St Paul’s Methodist Centre, Queens Road, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2NN o 11.00yb tan 16.00yp. Mae croeso cynnes i bawb. The next meeting of Crynwyr Cymru...

Adroddiad Cyfarfod CCQW – Hydref 2023 (Saesneg)

Sue Shreeve – Co-Clerk Mid Wales Area Meeting writes: Thirty-four Friends from all corners of Wales, representing our four Area meetings, joined this meeting by Zoom, at which we welcomed Carina Mundle-Garratt as the new Coordinator to her first meeting of CCQW....