Croeso

Croeso i wefan y Crynwyr Cymru. Credwn fod rhywbeth sanctaidd ynom i gyd.

Dewch i ddarganfod mwy am bwy yw Crynwyr Cymru, sut ‘rydym yn addoli ac yn byw ein bywydau, a sut y gallwch chithau ymweld neu ymuno â ni.

 

Welcome to the Quakers in Wales website. We believe that there is something of God in everyone. Explore our website to discover more about Quakers in Wales – who we are, how we worshop and live our lives, and how to find a Quaker Meeting near to you.

To explore this website in English please click on the button below:

Amdanon Ni

Crynwyr Cymru yw’r sefydliad sydd yn tynnu Crynwyr sy’n byw yng Nghymru at ei gilydd. Mae’n gweithio gyda’r 4 cyfarfod rhanbarthol yng Nghymru a’r Gororau Deheuol. Mae fel rheol yn ymgynnull dair gwaith y flwyddyn i addoli ac i gynllunio’r gwaith. 

Dod o hyd i Gwrdd

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod Crynwyr, byddem yn argymell i chi gysylltu â’r cyfarfod sydd yn fwyaf lleol i chi yn gyntaf. Er mwyn darganfod ble mae eich cyfarfod agosaf, cliciwch ar y rhanbarth berthnasol ar y tudalen isod.

Beth mae’r Crynwyr yn ei ddweud:

  • Mae rhywbeth sanctaidd ynddom ni i gyd.
  • Mae pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw.
  • Mae crefydd yn ymwneud â bywyd yn ei gyfanrwydd.
  • Mewn tawelwch down o hyd i ymdeimlad dyfnach o bresenoldeb Duw.
  • Mae gwir grefydd yn arwain at barchu’r ddaear a’r holl fywyd sydd arni.
  • Mae pob unigolyn yn unigryw, yn werthfawr ac yn blentyn i Dduw.

Amdanon Ni

Down ynghyd i helpu’n gilydd i fod yn agored i’r ysbryd. Mae yna hen hanes i’r Crynwyr yng Nghymru a chroesawn bawb sy’n chwilio am fyd ble gall pawb ddilyn yr ysbryd a byw’n heddychlon. Ceisiwn gymdeithas deg sy’n cydnabod gwerth pob person.

Hanes y Crynwyr yng Nghymru

Cychwynodd yr hyn a adnabyddir fel Crynwriaeth yn ystod y dyddiau tywyll a thresigar tua diwedd rhyfeloedd cartref y 1640au. Roedd y wlad mewn helbul yn sgil digwyddiadau’r cyfnod, megis dienyddio’r Brenin Siarl 1af yn 1649. Roedd dadleuon lu am yr angen i’r eglwys ddiwygio; am natur a dulliau’r llywodraeth; am yr anghyfartaledd mewn cyfoeth a grym, ac am yr angen am fwy o gyfiawnder cymdeithasol. 

Cyfarfod Nesaf

Newyddion Diweddaraf

Yr Oedfa – Radio Cymru

Yr Oedfa – Radio Cymru

Medi James o Gyfarfod Crynwyr Aberystwyth a fu'n arwain yr Oedfa ar Radio Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 2il, 2023. Mae modd gwrandol nol ar y rhaglen am 30 diwrnod drwy glicio ar y ddolen isod. Diolch Medi am greu ac arwain gwasanaeth gwerth chweil sydd yn rhoi...

Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain 2023

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Crynwyr Prydain yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr yn Euston, Llundain, rhwng Ebrill 28ain a Mai 1af eleni. Roedd hi'n benwythnos braf a heulog ym Mhrifddinas Lloegr, a braf oedd cweld cymaint o gyfeillion yn cwrdd wyneb yn wyneb eleni, yn ogystal...